Pronájem a odvoz
kontejnerů

Naplňte kontejner, my ho odvezeme a materiál skartujeme.
PRONÁJEM A ODVOZ KONTEJNERŮPro zákazníky, kteří mají potřebu pravidelné skartace materiálů, které nepodléhají skartačnímu řízení (druhopisy, kopie, atd.)

OBJEDNAT SLUŽBUNázev společnosti:

Adresa nakládky:

V případě chybně zadané adresy zaplatí zákazník vícenáklady na dopravu ve výši 2x 200 Kč (400 Kč).

Místo vzniku odpadu (IČZ/IČP/interní IČP):

Pokud nebude vyplněno, automaticky bude použito IČO, viz: METODIKA

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

DRUH A VELIKOST NÁDOBY

240L kusů:

Modrá    Černá    Šedá

120L kusů:

Modrá    Černá    Šedá

Mám zájem o:
Výměnu    Pouze odvoz    Přistavení prázdné

Pracovní doba, kdy můžeme přijet od-do:

Stížená nakládka - patro, sklep, půda bez výtahu:

Bez zaškrtnutí "Nejsem robot" nelze objednávku odeslat!

Potřebujete pomoc? volejte 777 814 437

CENÍKUZAMYKATELNÉ KONTEJNERY BEZPEČNOSTBNÍ

VELIKOST

240L plast

MNOŽSTVÍ v KG

cca 100 Kg

CENA CELKEM / VÝMĚNA

600 Kč (řetízek + vysací zámek)

Výměnou se rozumí odvoz plného a přistavení prázdného kontejneru.

Podmínkou zapůjčení kontejneru je provedení dlouhodobé výměny alespoň 1x za 2 měsíce.

SYSTÉM SKARTACEMÁME PROPRACOVANÝ A ROKY PROVĚŘENÝ SYSTÉM

Máme propracovaný a roky prověřený systém, který zahrnuje všechny operace. Po vyřazení dokumentů zajistíme bezpečnou dopravu, vytřídění materiálů a vlastní skartaci. Dopravu zajišťujeme vlastními vozy s kovovou nástavbou. Používáme skartovací stroje, které papír nasekají na drobné částice do stupně utajení „2“ a POTÉ DOJDE KE SLISOVÁNÍ ČÁSTIC. Znehodnotíme také média – nosiče informací CD, DVD, diskety.

Odvoz skartace

EKOLOGIEMYSLÍME NA EKOLOGII

Zavazujeme se k takovému chování, abychom předcházeli ekologickým škodám a jinému znečištění. Naše činnost směřuje k maximalizaci využití odpadu. Chceme proto využít našeho Integrovaného systému pro monitorování dopadů této činnosti a neustálé zlepšování svého environmentálního profilu.