Pronájem a odvoz
kontejnerů

Naplňte kontejner, my ho odvezeme a materiál skartujeme.
PRONÁJEM A ODVOZ KONTEJNERŮPro zákazníky, kteří mají potřebu pravidelné skartace materiálů, které nepodléhají skartačnímu řízení (druhopisy, kopie, atd.)

OBJEDNAT SLUŽBUNázev společnosti:

Adresa nakládky:

V případě chybně zadané adresy zaplatí zákazník vícenáklady na dopravu ve výši 2x 200 Kč (400 Kč).

Místo vzniku odpadu (IČZ/IČP/interní IČP):

Pokud nebude vyplněno, automaticky bude použito IČO, viz: METODIKA

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

DRUH A VELIKOST NÁDOBY

240L kusů:

Plastová    Kovová   

120L kusů:

Mám zájem o:
Výměnu    Pouze odvoz    Přistavení prázdné

Pracovní doba, kdy můžeme přijet od-do:

Stížená nakládka - patro, sklep, půda bez výtahu:

Bez zaškrtnutí "Nejsem robot" nelze objednávku odeslat!

Potřebujete pomoc? volejte 777 814 437

CENÍKUZAMYKATELNÉ KONTEJNERY BEZPEČNOSTBNÍ

VELIKOST

240L plast

MNOŽSTVÍ v KG

cca 100 Kg

CENA CELKEM / VÝMĚNA

700 Kč (řetízek + vysací zámek)

Výměnou se rozumí odvoz plného a přistavení prázdného kontejneru.

Podmínkou zapůjčení kontejneru je provedení dlouhodobé výměny alespoň 1x za 2 měsíce.

SYSTÉM SKARTACEMÁME PROPRACOVANÝ A ROKY PROVĚŘENÝ SYSTÉM

Máme propracovaný a roky prověřený systém, který zahrnuje všechny operace. Po vyřazení dokumentů zajistíme bezpečnou dopravu, vytřídění materiálů a vlastní skartaci. Dopravu zajišťujeme vlastními vozy s kovovou nástavbou. Používáme vlastní skartovací stroje, které papír nasekají na drobné částice do stupně utajení „2“ a POTÉ DOJDE KE SLISOVÁNÍ ČÁSTIC. Znehodnotíme také média – nosiče informací CD, DVD, diskety.

Samotné znehodnocení probíhá v provozovně v Praze – Horních Počernicích. Můžete si ověřit vlastní návštěvou, že vše, co uvádíme na webu, se zakládá na pravdě. Na základě toho nám byla vydána potřebná oprávnění.

Odvoz skartace

EKOLOGIEMYSLÍME NA EKOLOGII

Zavazujeme se k takovému chování, abychom předcházeli ekologickým škodám a jinému znečištění. Naše činnost směřuje k maximalizaci využití odpadu. Chceme proto využít našeho Integrovaného systému pro monitorování dopadů této činnosti a neustálé zlepšování svého environmentálního profilu.