Bezpečná skartace

Nabízíme vám spolehlivé znehodnocení - skartování papírových dokumentů i ostatních nosičů informací. Ať jste živnostník, malá firma nebo velká společnost, skartace vašich materiálu provádíme v uzavřené budově s mřížemi, kontrolou pohybu osob a kamerovým systémem.

SYSTÉM SKARTACEMÁME PROPRACOVANÝ A ROKY PROVĚŘENÝ SYSTÉM ZNEHODNOCENÍ ODPADU

Máme propracovaný a roky prověřený systém znehodnocení, který zahrnuje všechny operace od vyřazení dokumentů, přes bezpečnou dopravu až po vlastní skart a vytřídění odpadu, který vypadává ze skartovacího stroje. Dopravu zajištujeme vlastními nákladními automobily. Používáme vlastní skartovací stroje, které jsou vzhledem ke způsobu a tvaru řezů, určeny pro skartování dokumentů až do úrovně "Důvěrné". Skartovací stroje likvidují papírové spisy, včetně kartonových desek nebo krabic a současně i další nosiče informací jako CD/DVD nebo diskety.

Samotné znehodnocení probíhá v provozovně v Praze – Horních Počernicích. Můžete si ověřit vlastní návštěvou, že vše, co uvádíme na webu, se zakládá na pravdě. Na základě toho nám byla vydána potřebná oprávnění.

CENÍK

Vzhledem ke zvýšení vstupních položek, jako jsou pohonné hmoty, elektřina, náhradní díly apod., jsme byli nuceni od 1.4.2022 upravit ceny u kontejnerů 240L ze 600,- Kč na 700,- Kč a u dopravného do 500 Kg ze 800,- Kč na 1000,- Kč.

Papírové materiály

Tříděný papírový materiál
čistý bez příměsí z PVC a PE (Eurodesky, zákl. obaly L , laminace, kroužková vazba). Může obsahovat sponky.
Cena za 1 kg ----------------- 6 Kč bez DPH

Netříděný papírový materiál
obsahuje papír vložený do obalů s PE a PVC (eurodesky, zakl. obaly, materiály vložené do kroužkové vazby), dále materiál spojený archivními nebo kovovými sponami – archiv. knihy). Materiál v archivních krabicích, šanonech, deskách s tkanicí.
Cena za 1 kg ----------------- 7 Kč bez DPH

Materiály ke skartaci si zákazník doveze sám na provozovnu
U množství papíru menší než 25kg - u zakázek, které jsou menší než 25 kg papíru je účtována paušální částka bez ohledu na přesnou váhu.
Cena za zakázku ----------------- 200 Kč s DPH
Platba pouze hotově v rámci vlastní dopravy. Nepřijímáme platební karty.

Ostatní materiály

Nosiče médií (DVD, CD, diskety, ZIPky, videokazety) nebo zalaminované materiály. Občanské a řidičský průkazy, cestovní pasy, RTG snímky, platební karty, papírové materiály potažené plastovou fólií, mikrofilmy a mikrofólie.
Cena za 1 kg ----------------- 8 Kč bez DPH

Doprava a manipulace

Při odvozu po Praze je do hmotnosti 500 kg účtován paušál 1000 Kč. Nad 500 kg je doprava a nakládka zdarma. V případě ztížených podmínek - patro, sklep bez výtahu si účtujeme individuální přirážku.

Při odvozu mimo Prahu bude dopravné účtováno individuálně dle množství a vzdálenosti.

KONTAKTYPROVOZOVNA A KANCELÁŘE:

Areál Big Box (bývalý areál Xaverov)
Budova "D" (viz orientační tabule za vrátnicí)
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

GPS souřadnice: 50.101025, 14.627726

IČ: 260 09 439
DIČ: CZ 260 09 439
ID Datové schránky: twc2mrk

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO - PÁ 7.00 - 15.00 hod. (11.00 - 11.30 hod. polední přestávka)

JIŘÍ KNĚZ (obchodní ředitel)
e-mail: skartace@atlas.cz , tel. 777 814 437

MARTIN HAVLÍN (technický ředitel)
e-mail: skartace@atlas.cz , tel. 777 809 880

PETR MÁLEK (evidence odpadů, nikoli objednávky skartace)
e-mail: info@azporadce.cz

Sídlo společnosti: Zoufalka 1018/1, Ledeč nad Sázavou

MAPA

KLEPNUTÍM NA MAPKU PŘEJDETE NA MAPY.CZ

GDPRMY JSME PŘIPRAVENI, BUĎTE I VY S NÁMI!

Dnem 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( anglicky Genaral Data Protection Regulation, zkrataka GDPR) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dohledovým orgánem, který bude plnit funkci dozoru na území České republiky po nabytí účinnosti nařízení se stává Úřad na ochranu osobních údajů.

Tímto nařízením také zaniká dosavadní právní rámec směrnice 95/46//ES o ochraně fyzických osob, který byl pro dnešní dobu již zastaralý.

Tímto novým obecným nařízením se bude především řídit subjekt, který provádí zpracování osobních údajů. Takový subjekt, tedy vaše firma, je nazván správcem osobních údajů. Firma Skartace s.r.o. se v souladu s tímto obecným nařízením stává zpracovatelem a všechny její zpracovatelské činnosti, a postupy odpovídají nařízení GDPR.

Všichni naši zaměstnanci byli vyškoleni v aplikaci nového nařízení GDPR. Na zvýšené nároky a povinnosti zpracovatelů jsme připraveni.

Obraťte se na nás s důvěrou.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla v naší společnosti jmenovaná Bc. Marie Knězová.

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNĚNÍSAMOZŘEJMOSTÍ JE PRO NÁS I VELKÝ DŮRAZ NA OCHRANU INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Společnost SKARTACE s.r.o. věnuje velkou pozornost kvalitě poskytovaných služeb, minimalizaci dopadů naší práce na životní prostředí. Samozřejmostí je pro nás i velký důraz na ochranu informací a osobních údajů. Naše firemní politika, interní předpisy a každodenní práce našich zaměstnanců je v souladu s normaci ISO 9000, 14000 a 27000.

ISO 9000ISO 14001ISO 27000Rozhodnuti_MHMP_k_souhlasu_se_zarizenim_SKARTACE_      SKARTACE_certifikat_NBU

Statutární zástupci společnosti SKARTACE s.r.o. jsou držiteli prověrky do stupně "Vyhrazené"

O FIRMĚDBÁME NA PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP V NAŠICH PROCESECH A ČINNOSTECH

Již více jak 14 let provádíme komplexní skartaci dokumentů a likvidaci dat, včetně bezpečného převozu. Materiály v papírové podobě, nosiče médií (CD, DVD, diskety, videokazety, ZIPky, RTG snímky), dále prošlé řidičské, občanské a technické průkazy jsou skartovány na velkokapacitních strojích splňující normy NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) a normu DIN. Naši zaměstnanci jsou pečlivě vybíráni, procházejí pravidelnými školeními, mají čisté trestní rejstříky a většina je u nás zaměstnána několik let. Své služby jsme postupně profesionalizovali a dnes se řadíme mezi přední firmy v oboru. Jsme ryze českou firmou a bez zahraničního kapitálu jsme vybudovali konkurence schopnou společnost s bezpečnostními standardy srovnatelnými s nadnárodními koncerny. Referenční listinu s ohledem na diskrétnost a charakter čiností veřejně neuvádíme. Mezi naše stálé zákazníky patří ministerstva, banky, právnické kanceláře, orgány státní správy i významné privátní společnosti, jejichž okruch se neustále rozšiřuje. Při osobním jednání vás rádi seznámíme s seznamem našich zákazníků.

Pokud již řešíte nebo budete řešit otázku skartace dokumentů, tak budeme potěšeni, pokud se se svými požadavky obrátíte na naši společnost.

Jiří Kněz a Martin Havlín
majitelé společnosti SKARTACE s.r.o

Politika kvality a životního prostředí

SKARTACE s.r.o. je společnost, která se věnuje znehodnocení nosičů informací. Provádí komplexní skartaci dokumentů a likvidaci dat, včetně bezpečného převozu. Materiály v papírové podobě, nosiče médií (CD, DVD, diskety, videokazety, ZIPky, RTG snímky), prošlé řidičské, občanské a technické průkazy jsou skartovány na velkokapacitních strojích splňující normy NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) a normu DIN.

Uvědomujeme si, že u námi poskytované služby je mimo vlastní likvidace odpadu zásadním momentem bezpečnost v něm obsažených informací. Naší vizí je 100% řešení požadované likvidace informací pro klienta.

Společnost SKARTACE s.r.o. je moderní a dynamická firma, která současně dbá na dodržování osvědčených pravidel a postupů. Zakládáme si na profesionálním přístupu ve všech svých procesech a činnostech.

 • Procesy jsou kontrolovány, měřeny a klademe důraz na jejich trvalé zlepšování.
 • Průběh každého dílčího procesu je zaznamenán a jsou k dispozici důkazy o vlastním průběhu procesu.
 • Budujeme dlouhodobé vztahy s našimi klienty, založené na kvalitně odvedené službě, důvěře v naší profesionalitu.
 • Naši zaměstnanci jsou pečlivě vybíráni, procházejí pravidelnými školeními, mají čisté trestní rejstříky a většina je u nás zaměstnána několik let.
 • Své služby jsme postupně zdokonalovali a dnes se řadíme mezi přední firmy v oboru.
 • Jsme ryze českou firmou a bez zahraničního kapitálu jsme vybudovali konkurenceschopnou společnost s bezpečnostními standardy na velmi vysoké úrovni.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému spolu s dodržováním jeho požadavků a všech zákonných a dalších požadavků, zavazujeme se k ochraně životního prostředí, prevenci znečištění a prevenci úrazů. Uvědomujeme si, že naše činnost a naše služby mají dopad na životní prostředí. Naše činnost směřuje k maximalizaci využití zbytkového materiálu. Chceme proto využít našeho Integrovaného systému pro monitorování dopadů této činnosti s neustálým zlepšováním svého environmetálního profilu.

Kontext organizace

Stručná historie naší společnosti je popsána v naší Politice kvality a životního prostředí a je v ní a na webových stránkách uveden rozsah našich produktů, služeb a činností. Opíráme se o tři zásadní prvky:

 • Dlouhodobé a silné partnerství s našimi dodavateli.
 • Kvalita našich produktů a služeb a z ní vyplývající tržní podíl a vztah se zákazníky.
 • Kvalifikovaný a produktivní tým zaměstnanců.

Externí a interní aspekty jsou v oblasti integrovaného systému managementu zejména zaměřeny na:

 • Dodržování a plnění všech zákonných požadavků. Proto máme zaveden postup na monitorování a implementaci těchto požadavků do fungování našeho integrovaného systému.
 • Plnění požadavků , které jsou specifikovány v objednávkách, smlouvách a dohodách se zákazníky.
 • Kvalifikované řízení veškerého informačního toku při plnění zakázek tak, aby zákazník dostal příslušné informace včas, byly úplné a bezchybné.
 • Komunikační prezentace společnosti v profesionální úrovni (jednání pracovníků, image).
 • Kvalifikované fungování veškerého interního informačního toku, který se zásadním způsobem opírá o firemní informační systém, který je doplněn o papírové firemní a zakázkové informace.
 • Technické, technologické a infrastrukturní zázemí společnosti.
 • Šíře našeho produktového portfolia (a jeho neustálé rozšiřování).
 • Aspekty, kterými při našem fungování ovlivňujeme životní prostředí. Uvědomujeme si, že významným aspektem je sám náš produkt.