My odvezeme
a skartujeme

Vyplňte objednávkový formulář, my přijedeme, převezmeme dokumenty a provedeme jejich skartaci.
ODVOZ A SKARTOVÁNÍ VAŠICH MATERIÁLŮMy přijedeme naším vozem, převezmeme dokumenty a provedeme jejich skartaci. Jedná se většinou o jednorázovou skartaci. Dopravu zajišťujeme vlastními vozy s kovovou nástavbou.

Do objednávkového formuláře zadejte údaje o společnosti, uveďte kontaktní osobu a alespoň přibližné informace o množství a formě dokumentů určených ke skartaci.

OBJEDNAT SLUŽBUNázev společnosti:

Adresa nakládky:

V případě chybně zadané adresy zaplatí zákazník u materiálu do 500 Kg vícenáklady na dopravu ve výši
2x 800 Kč (1600 Kč), při hmotnosti nad 500 Kg vícenáklady na dopravu ve výši 800 Kč.

Místo vzniku odpadu (IČZ/IČP/interní IČP):

Pokud nebude vyplněno, automaticky bude použito IČO, viz: METODIKA

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Pracovní doda od/do:

UVEĎTE MNOŽSTVÍ MATERIÁLU KE SKARTACI

Šanonů:

Archivní krabice / rozměr v cm:

Počet pytlů:

Objem materiálů v m3:

Doplňující informace:

Stížená nakládka - patro, sklep, půda bez výtahu:

Bez zaškrtnutí "Nejsem robot" nelze objednávku odeslat!

Potřebujete pomoc? volejte 777 814 437

SYSTÉM SKARTACEMÁME PROPRACOVANÝ A ROKY PROVĚŘENÝ SYSTÉM

Máme propracovaný a roky prověřený systém, který zahrnuje všechny operace. Po vyřazení dokumentů zajistíme bezpečnou dopravu, vytřídění materiálů a vlastní skartaci. Dopravu zajišťujeme vlastními vozy s kovovou nástavbou. Používáme skartovací stroje, které papír nasekají na drobné částice do stupně utajení „2“ a POTÉ DOJDE KE SLISOVÁNÍ ČÁSTIC. Znehodnotíme také média – nosiče informací CD, DVD, diskety.

Odvoz skartace

EKOLOGIEMYSLÍME NA EKOLOGII

Zavazujeme se k takovému chování, abychom předcházeli ekologickým škodám a jinému znečištění. Naše činnost směřuje k maximalizaci využití odpadu. Chceme proto využít našeho Integrovaného systému pro monitorování dopadů této činnosti a neustálé zlepšování svého environmentálního profilu.